Gymnasiegemensamma ämnen - 600 poäng

Engelska
Engelska 5 - 100 poäng

Historia
Historia 1a1 - 50 poäng

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 - 100 poäng

Matematik
Matematik 1a - 100 poäng

Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 - 50 poäng

Religionskunskap
Religionskunskap 1 - 50 poäng

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Svenska
Svenska 1 - 100 poäng

eller

Svenska som andraspråk 1 - 100 poäng

Programgemensamma ämnen - 400 poäng

Biologi
Biologi 1 - 100 poäng

Entreprenörskap
Entreprenörskap - 100 poäng

Naturbruk
Naturbruk - 200 poäng

Inriktning Lantbruk - 300 poäng

Biologi - naturbruk
Marken och växternas biologi - 100 poäng

Djuren i naturbruket
Djuren i naturbruket - 100 poäng

Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap - 100 poäng

Individuellt val - 200 poäng

Engelska
Engelska 6 - 100 poäng
Engelska 7 - 100 poäng

Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1 - 100 poäng

Svenska
Svenska 3 - 100 poäng

Gymnasiearbete - 100 poäng

Programfördjupning - 900 poäng

Hästkunskap
Hästkunskap 1 - 100 poäng

Lantbruksdjur
Lantbruksdjur 1 - 100 poäng

Motor - och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg 1 - 100 poäng

Skogsproduktion
Skogsskötsel 1 - 100 poäng

Svenska
Svenska 2 - 100 poäng

Trädgårdsodling
Trädgårdsodling - grönsaker, frukt och bär - 100 poäng

Växtodling
Växtodling 1 - 100 poäng