Programfördjupning

Vad är programfördjupning?

Programfördjupningen utgör 900 av naturbruksprogrammets 2500 poäng. Programfördjupningen består av flera fördjupningskurser och du kan själv vara med och påverka vilka kurser du vill gå.

Vi har själva satt ihop ett "Järna Naturbrukspaket" av fördjupningskurser som vi av erfarenhet vet gör dig attraktiv inom de gröna yrkena. Förutom de 700 poäng som Järna Naturbrukspaket består av tillkommer 200 valbara poäng vilket ger dig möjlighet att välja kurser utifrån dina intressen och mål.

Vårt programfördjupningspaket kan du självklart anpassa i både stor och liten utsträckning. Vissa av våra elever väljer att byta ut en eller flera föreslagna kurser mot t.ex. flera trädgårdsrelaterade kurser.

Nedan hittar du Järna Naturbrukspaket, samt exempel på valbara programfördjupningskurser. En fullständig lista över alla programfördjupningskurser som får erbjudas inom ramen för naturbruksprogrammet finns på Skolverkets hemsida.