Programinriktat individuellt val

 

Skolan erbjuder introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val (IMPRO) för de elever som inte nått full behörighet till det nationella Naturbruksprogrammet. Du kan söka programmet om du saknar behörighet till ett yrkesprogram men är godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt i fyra andra ämnen, alternativt engelska och matematik samt i tre andra ämnen.

 

GÅ IMPRO

Vill du gå IMPRO hos oss? Ansöker gör du via Gymnasieantagningen. Ange koden IMPRO-JÄR.

EFTER IMPRO?

När du har blivit godkänd i de kurser som du saknade från grundskolan får du möjlighet att fortsätta på Naturbruksprogrammet hos oss!

MER INFORMATION

Mer information om IMPRO hittar du på Skolverkets hemsida, klicka på knappen nedan!