Ansök via gymnasieintagningen

Du söker till oss via Gymnasieantagningen.

Ansökningskod Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk: NBLAN-JÄR

Ansökningskod Lärlingsutbildning, Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk: NBLAN0L-JÄR

Ansökningskod Programinriktat individuellt val: IMPRO-JÄR

Ansökningskod Preparandutbildning: IMPRE-JÄR

Information om ansökningar

Karin Björk
Ring: 08-551 504 07; 070-492 22 83
Mejla: kontakt@jarnanaturbruksgymnasium.se