Naturbruksprogrammet

 

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram, vilket innebär att du ska kunna börja jobba direkt efter din utbildning. Programmet passar för dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog, men också för dig som vill plugga vidare på t.ex. Sveriges lantbruksuniversitet. Du har möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet genom att läsa Svenska 2, Svenska 3 samt Engelska 6 som kompletterande kurser . Vi uppmuntrar alla våra elever som önskar få grundläggande behörighet och undervisningen i de behörighetsgivande kurserna sker självklart på lärarledda lektioner under ordinarie undervisningstid.

Hos oss får du utveckla din förmåga att bruka naturen på ett hållbart sätt. Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du utmanas att granska och reflektera kritiskt över hur vi kan använda oss av naturen på ett hållbart sätt.

Vår inriktning heter Lantbruk. Vi varvar teori med praktik och du får kunskaper om mark, växter, djur, ekonomi och teknik. Inriktningen Lantbruk ger också kunskaper om produktion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård.

Längre ned hittar du en detaljerad kursplan för Naturbruksprogrammet - inriktning Lantbruk.

Vi erbjuder möjligheten att läsa som lärling. Vanligtvis passar det bäst från åk2, när du läst åk1 på skolan och fått grundkunskaper inom Lantbrukets alla områden. Men vi gör individuella upplägg för varje elev, utifrån vad som passar eleven bäst.

Samtliga yrkesutgångar inom inriktningen Lantbruk ger mycket goda möjligheter att få ett jobb direkt efter studenten. Som elev hos oss ligger du dessutom ett extra steg före - våra elever tar nämligen studenten redan i slutet av april!

 
 

I POÄNG

Naturbruksprogrammet är ett brett yrkesprogram med många möjligheter. Klicka på knappen I POÄNG om du vill få en överblick över vilka ämnen och kurser som ingår i Naturbruksprogrammet.

INRIKTNING

Inriktningen Lantbruk ger kunskaper om mark, växter, djur, ekonomi och teknik. Du får lära dig om produktion av varor, t.ex. mejeriprodukter eller grönsaker, och om tjänster, t.ex. trädbeskärning eller trädgårdsanläggning.

Inriktningen Lantbruk gör dig attraktiv på arbetsmarknaden, oavsett om du vill jobba med djur, maskiner eller växtodling! 

FÖRDJUPNING

Är du extra intresserad av något ämne som inte ryms inom inriktningen Lantbruk? Inga problem, vi erbjuder flera programfördjupningskurser. Klicka på knappen nedan om du vill veta mer!