Personal

 

John Gerhard, rektor

Telefon: 070-725 05 74

Mejl: rektor@jarnanaturbruksgymnasium.se


Karin Björk, biträdande rektor

Karin är specialpedagogisk koordinator och biträdande rektor.

Karin arbetar med stödundervisning, antagning och elevhälsa.

Telefon: 073-916 54 14

Mejl: karin@jarnanaturbruksgymnasium.se


Berit Holthe, internat

Berit arbetar med elevhälsa och är internatsansvarig.

Telefon: 076-782 66 10

Mejl: kontakt@jarnanaturbruksgymnasium.se


Oloph Fritzén praktikansvar

Oloph undervisar bland annat i naturbruk, fordon & redskap samt djuren i naturbruket.

Oloph är också ansvarig för våra elevers arbetsplatsförlagda lärande (APL) och kan svara på alla praktikrelaterade frågor.

Telefon: 070-670 67 87

Mejl: oloph.fritzen@gmail.com


Ronald Vermeulen, vaktmästeri

Telefon: 070-492 22 59

Mejl: vaktis@jarnanaturbruksgymnasium.se


Hasse Sedemark, lärare

Hasse undervisar i matematik, samhällsvetenskap, historia, religion, idrott & hälsa samt entreprenörskap.

Mejl: markando@telia.com


Niklas Palmcrantz, lärare

Niklas undervisar bland annat i biologi, naturkunskap och skogsskötsel.

Mejl: niklas.palmcrantz@gmail.com


Eva Gezelius, lärare

Eva undervisar i estetisk kommunikation.

Mejl: gezeliuseva@gmail.com


Marie Jönsson, bibliotek

Mejl: marie@jarnanaturbruksgymnasium.se


Kvetka Bacova, administration

Telefon: 08-551 504 07

Mejl: kontor@jarnanaturbruksgymnasium.se


Markus Andersson, lärare

Markus undervisar i svenska.

Mejl: cidurh@gmail.com


Brigid LeFevre, lärare

Brigid undervisar i trädgårdsodling och marken & växternas biologi.

Brigid är en superduktig trädgårdsmästare som arbetar mycket med råvaruförädling.

Besök gärna Brigids facebook-sida Mathantverk!

Mejl: brigid.lefevre@gmail.com


Wijnand Koker, lärare

Wijnand undervisar i växtodling.

Mejl: wijnand.koker@telia.com