Personal

 

John Gerhard, rektor

Telefon: 070-725 05 74

Mejl: rektor@jarnanaturbruksgymnasium.se


Karin Björk, administration

Telefon: 070-492 22 83; 08-551 504 07; 0739-16 54 14

Mejl: kontakt@jarnanaturbruksgymnasium.se


Berit Holthe, internat

Telefon: 076-782 66 10

Mejl: kontakt@jarnanaturbruksgymnasium.se


Oloph undervisar bland annat i naturbruk, fordon & redskap samt djuren i naturbruket. Oloph är också ansvarig för våra elevers arbetsplatsförlagda lärande (APL) och kan svara på alla praktikrelaterade frågor.

Telefon: 070-670 67 87

Mejl: oloph.fritzen@gmail.com

Oloph Fritzén praktikansvar

 

 


Telefon: 070-492 22 59

Mejl: vaktis@jarnanaturbruksgymnasium.se

Ronald Vermeulen, vaktmästeri


Hasse Sedemark, lärare

Hasse undervisar i matematik, samhällsvetenskap, historia, religion, idrott & hälsa samt entreprenörskap.

Mejl: markando@telia.com


Niklas Palmcrantz, lärare

Niklas undervisar bland annat i biologi, naturkunskap och skogsskötsel.

Mejl: niklas.palmcrantz@gmail.com


Eva Gezelius, lärare

Eva undervisar i hästkunskap, ridning och körning, naturbruk och estetisk kommunikation.

Mejl: gezeliuseva@gmail.com


Mejl: marie@jarnanaturbruksgymnasium.se

Marie Jönsson, bibliotek


Karin är specialpedagogisk koordinator. Karin arbetar med stödundervisning och är även lärare i engelska.

Mejl: karin@jarnanaturbruksgymnasium.se

Karin Björk, lärare


Markus undervisar i svenska.

Mejl: cidurh@gmail.com

Markus Andersson, lärare


Brigid undervisar i trädgårdsodling och marken & växternas biologi.

Brigid är en superduktig trädgårdsmästare som arbetar mycket med råvaruförädling. Besök gärna Brigids facebook-sida Mathantverk!

Mejl: brigid.lefevre@gmail.com

Brigid LeFevre, lärare


Wijnand undervisar i växtodling.

Mejl: wijnand.koker@telia.com

Wijnand Koker, lärare